Úvod > Služby > PŘÍRODNÍ ZAHRADY > Naši partneři

Naši partneři

Líska, z.s.

Líska je regionální neziskovou organizací zabývající se ekologickou/environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou.

Naší společnou vizí je občanská společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a přispívají k jeho zachování pro další generace.

Posláním Lísky je vytvářet zázemí pro environmentální vzdělávání a výchovu ve Zlínském kraji, poskytovat a podporovat příklady jednání v souladu s udržitelným rozvojem. www: http://www.liska-evvo.cz/

 
 
 
 
  •  Naši partneři
 
Hybaj