Úvod > INKLUZIVNÍ HŘIŠTĚ > EKO 019 Pozorovací lehátko

INKLUZIVNÍ HŘIŠTĚ

EKO 019 Pozorovací lehátko

 EKO 019 Pozorovací lehátko

Pozorovací lehátko je prvkem, který rozšíří možnosti pobytu venku. Pohled na přírodu je zde veden z jiného úhlu, tedy v leže a přináší nové poznatky a postřehy. Navíc jsou uživatelé při pozorování chráněny před sluníčkem, deštěm a dalšími nepříznivými podmínkami. Při využívání pozorovacího lehátka se dětí i dospělí učí zklidnit a soustředit na vnímání nových podnětů i vjemů.

Vzdělávací nabídka s využitím uvedeného prvku:

Aktivity v poloze v leže mohou být zaměřeny na pozorování zajímavých podnětů, které v chůzi nebo běhu nejsou nezachyceny. Běžným zážitkem dnešní doby určitě není déletrvající pohled do korun stromů, na mraky nebo pohybující se ptáky. Pozorovací lehátko může být rovněž využito jako relaxační prvek, přispívající k uvolnění v příjemném venkovním prostředí.

Aktivity:pozorování, relaxace
Zaměření:nové poznatky, přírodní vědy
Rozměry:2 x 2 x 2 m
Věková skupina:pro všechny
Dopadová plocha:
Povolená výška pádu:

Vytvořit projekt

 
 
 
 
Hybaj