Úvod > PŘÍRODNÍ ZAHRADY > EKO 002 Pocitový chodníček

PŘÍRODNÍ ZAHRADY

EKO 002 Pocitový chodníček

 EKO 002 Pocitový chodníček

Pocitový chodník, je upravená plocha, na které si může každý vyzkoušet, jak se chodí po různých typech povrchů. Chodník je vybudovaný z materiálu, který má na povrchu určitou strukturu, působící na bosé nohy jako podněty, které stimulují plosky chodidel. Děti i dospělí si na něm mohou vyzkoušet chůzi a přitom se zaměřit na dotykové pocity nohou.Vnímat svět bosými nohami "tak trochu jinak" je příjemné.

Vzdělávací nabídka s využitím uvedeného prvku:

Chodník může být využit na různé hry nebo aktivity, které pomáhají rozvíjet hmatové vnímání, motoriku i sociální dovednosti, což výrazně podpoří celostní rozvoj dětí. Své pocity mohou děti vyjadřovat slovně nebo neverbálně, čímž posilují své schopnosti komunikační v návaznosti na smyslové vnímání. Procházet po chodníku mohou děti s očima otevřenýma, zavřenýma nebo se zavázanýma. Při sdělování svých pocitů z chůze si mohou zážitky porovnávat.

Aktivity:chůze, hra, zábava
Zaměření:rozvíjení smyslového vnímání
Rozměry:délka volitelná, velikost pole 1x1 m
Věková skupina:0 - 12
Dopadová plocha:0
Povolená výška pádu:0

Vytvořit projekt

 
 
 
 
Hybaj